JÄSENEHDOT

Jäsenyys

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 94€/kk. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen voi purkaa 1kk irtisanomisajalla (seuraava kalenterikuukausi).

6kk määräaikainen sopimus 90€/kk. 12kk määräaikainen sopimus 86€/kk. Sopimukset uusiutuvat automaattisesti määräaikaisena. 12kk aikana on mahdollisuus pitää yksi maksuvapaa kuukausi. Tästä tulee tehdä ilmoitus viimeistään 2 viikkoa ennen vapaakuukautta kirjallisena info@crossfitwoima.com.

Sopimuksen irtisanominen ja sopimusta koskevat muutokset tulee tehdä kirjallisena 2vko ennen seuraavaa laskutusta info@crossfitwoima.com. Muutoin asiakas on velvollinen suorittamaan laskun.

Jäsensopimusta ei voi siirtää toiselle henkilölle.

CrossFit Woima pidättää oikeuden jäsenhintojen muutokseen kesken sopimuskauden. Mahdolliset sopimusehtoihin liittyvät muutokset ilmoitetaan sähköpostilla henkilökohtaisesti asiakkaalle.

Alennukset

Viranomais- ja opiskelija-alennukseen oikeutetulla tulee olla voimassa oleva opiskelija- ja viranomaiskortti. Perhepaketin saavat samassa taloudessa asuvat.

Laskutus

Sopimukset laskutetaan kerran kuukaudessa, joka kuun 1. päivänä. Laskutus toimii Wodconnectin kautta. Sopimus astuu voimaan heti tekohetkellä ja asiakkaalle lähetetään ensimmäinen lasku. Jos sopimus tehdään kesken kuluvan kuukauden, alkaa laskutus seuraavan viikon maanantaina. Vajaat kuukaudet kompensoidaan kuukausimaksussa.

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tunteja ei voi enää varata. Maksamattomasta laskusta tulee kaksi muistutusta sähköpostiin sekä tekstiviestillä Wodconnectin lähettämänä, jonka jälkeen se siirtyy perintään. Maksamaton lasku ei tarkoita jäsenyyden irtisanomista.

Lasten ja nuorten harjoittelu

Alaikäinen harjoittelee vain huoltajansa suostumuksella. Suostumuksen tulee olla kirjallinen. Huoltaja hyväksyy sopimusehdot ja vastuuvapautuksen alaikäisen puolesta.

Sairaudet ja muut rajoitteet

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan CrossFit Woiman henkilökunnalle mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista sairauksista tai rajoitteista. Koska CrossFit harjoittelu on vaativa kuntoilumuoto, tulee harjoittelun sopivuudesta tarvittaessa keskustella lääkärin kanssa ennen harjoitteluun ryhtymistä. 

Vakuutukset

Asiakas harjoittelee omalla vastuullaan ja vastaa itse omasta vakuutuksestaan. On huomioitavaa, että kaikki vapaa-ajan vakuutukset eivät korvaa toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia tapaturmia/ vahinkoja.

Säännöt

Ostamalla jäsenyyden ja hyväksymällä sopimusehdot sitoudun noudattamaan CrossFit Woiman sääntöjä.

Sitoumuksen hyväksyminen

Tehdessäni sopimusta olen huolellisesti tutustunut sopimuksen ehtoihin. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja hyväksyn asiakirjassa olevat ehdot.

Allekirjoitus

Ostamalla jäsenyyden hyväksyn ja allekirjoitan sopimuksen ehdot.

Vastuuvapautus

Osallistuminen CrossFit -harjoitteluun CrossFit Woimassa on vapaaehtoista. Olen tietoinen CrossFit -harjoittelun riskeistä ja siitä että CrossFit -harjoittelu, kuten kaikki muukin liikunta sisältää loukkaantumisriskejä.

Aloittaessani CrossFit -harjoittelun CrossFit Woimassa suoritan tai olen jo suorittanut CrossFit -harjoitteluun kuuluvan On Ramp -kurssin. On Ramp -kurssilla, minulle on opastettu ja kerrottu mahdollisimman turvallisesta CrossFit -harjoittelusta. Tai olen muutoin osoittanut CrossFit Woiman henkilökunnalle olevani kykenevä turvalliseen CrossFit -harjoitteluun.

Vakuutan pystyväni harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta CrossFit Woiman harjoituksiin. Ymmärrän olevani velvollinen kertomaan CrossFit Woiman henkilökunnalle mahdollisista harjoitteluun vaikuttavista riskitekijöistä. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

Tietoisena CrossFit -harjoittelun riskeistä vapautan järjestäjän ja sen edustajan kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen.

 

Vastuuvapautus koskee itse CrossFit -harjoitteluun käytettyä aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperä sijoittuu mainittuun aikaan. Hyväksymällä vastuuvapautuksen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani. 

YHTEYSTIEDOT

Sijainti

Lintulammenkatu 8 D,
04250 Kerava

Puhelin

Janne:  040 754 2686
Valtteri:  040 575 8655
Jussi:  044 293 6535

Sähköposti

info@crossfitwoima.com

logo_WMA_vektori
WoimaSports Oy

Y-tunnus 2982173-4